Zespół ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów piłkarskich

SKŁAD ZESPOŁU: 

Krzysztof Buba

Kamil Hajduk

Adrian Rudawski