wtorek, 18 czerwca, 2024

Uchwała 93/VI/2023 – w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

ORDYNACJA WYBORCZA

Ordynacja wyborcza delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podkarpackiego ZPN

Pełnomocnictwa na wybory powiatowe - załącznik nr 1

Klauzula zgody przedstawiciela klubu - RODO - załącznik nr 2

zgłoszenie wybranych delegatów na Walne Zebranie - załącznik nr 3

Klauzula zgody dla Delegata - RODO - załącznik nr 4

Zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną - załącznik nr 5

REGULAMIN WYBORÓW W POWIATACH

 

Regulamin zebrań w powiatach

Karta do głosowania - załącznik nr 1

protokół z wyborów Delegatów w powiecie - załącznik nr 2

Lista obecności podczas wyborów w powiatach

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

 

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA PREZESA PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Zgłoszenie Kandydata na Prezesa Podkarpackiego ZPN - załącznik nr 1

Zgłoszenie Kandydata na Prezesa Podkarpackiego ZPN - załącznik nr 2

Oświadczenie Kandydata na Prezesa Podkarpackiego ZPN - załącznik nr 3

Rekomendacja dla kandydata na Prezesa Podkarpackiego ZPN - załącznik nr 4