piątek, 2 czerwca, 2023

DOKUMENTY WŁADZ PODKARPACKIEGO ZPN

Statut Podkarpackiego ZPN

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

REGULAMINY ROZGRYWEK

Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023

Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych - UNIFIKACJA

Regulamin Dyscyplinarny PZPN

REGULAMINY WYDZIAŁÓW I KOMISJI

Regulamin Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN

Regulamin Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN

Regulamin Dyscyplinarny PZPN

Regulamin Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN

Regulamin Podokręgu Podkarpackiego ZPN

REGULAMINY SĘDZIOWSKIE

Regulamin Kolegium Sędziów

Regulamin Awansów i Spadków

Regulamin Asystentów

Regulamin Obserwatorów

Regulamin Mentorów

Regulamin Programu Mentorskiego

POZOSTAŁE REGULAMINY

Regulamin Aukcji Charytatywnej - Gramy Razem Pomagamy Wspólnie