poniedziałek, 11 grudnia, 2023

DOKUMENTY WŁADZ PODKARPACKIEGO ZPN

Statut Podkarpackiego ZPN

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

REGULAMINY ROZGRYWEK

Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024

Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024 po zmianach 6.12.2023

Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych - UNIFIKACJA

Regulamin 4 ligi kobiet Podkarpackiej

REGULAMINY WYDZIAŁÓW I KOMISJI

Regulamin Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN

Regulamin Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN

Regulamin Dyscyplinarny PZPN - do 30.09.2023

Regulamin Dyscyplinarny PZPN - od 1.10.2023

Regulamin Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN

Regulamin Podokręgu Podkarpackiego ZPN

REGULAMINY SĘDZIOWSKIE

Regulamin Kolegium Sędziów

Regulamin Awansów i Spadków

Regulamin Asystentów

Regulamin Obserwatorów

Regulamin Selekcji i Nadawania Uprawnień Obserwatorom IV ligi i klasom O

Regulamin Mentorów

Regulamin Programu Mentorskiego

POZOSTAŁE REGULAMINY

Regulamin Aukcji Charytatywnej - Gramy Razem Pomagamy Wspólnie