Skład Zarządu Podokręgu Rzeszów Podkarpackiego ZPN

ZARZĄD

Kamil Hajduk – prezes
Jan Bury
Zbigniew Chmiel
Jacek Cyganowski
Piotr Cyrek
Sławomir Dec
Sławomir Ferenc
Dawid Homa
Janusz Lubacz
Tomasz Majkut
Wojciech Piech
Wiesław Woś
Grzegorz Wróblewski