Skład Zarządu Podokręgu Krosno Podkarpackiego ZPN

ZARZĄD

Wojciech Sokołowski – prezes
Krzysztof Buba
Bogdan Józefowicz
Wojciech Stefanik
Andrzej Włodarski
Mieczysław Kilar
Ludwik Wójcik
Jacek Adamski
Robert Pieszczoch
Marek Dyląg
Dariusz Jęczkowski
Dariusz Kmiecik