Skład Zarządu Podokręgu Dębica Podkarpackiego ZPN

ZARZĄD
Wiesław Lada – prezes
Sławomir Bezara
Kacper Bieszczad
Arkadiusz Chorąży
Grzegorz Cyboroń
Dariusz Dobrowolski
Arkadiusz Fornek
Paweł Jarosz
Mieczysław Kapustka
Tomasz Niedbalec