sobota, 25 maja, 2024

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci

Koordynator Podkarpackiego ZPN ds. Bezpieczeństwa Dzieci

Mateusz Nosek

tel: 505 272 778

e-mail: mnosek@podkarpackizpn.pl

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci Podk. ZPN

ZAŁĄCZNIK NR 1. DEFINICJE

ZAŁĄCZNIK NR 2. ZGODY RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4. ZGODY RODZICÓW-OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCE ZDROWIA DZIECKA-PODOPIECZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4a. ZGODA NA PODEJMOWANIE DECYZJI ZWIĄZANYCH Z HOSPITALIZACJĄ ORAZ ZABIEGAMI OPERACYJNYMI W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH DZIECKA

ZAŁĄCZNIK NR 4b. ZGODA NA POBRANIE KRWI DZIECKA

ZAŁĄCZNIK NR 4c. ZGODA NA BADANIA DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ

ZAŁĄCZNIK NR 4d. ZGODA NA SPRAWOWANIE OPIEKI MEDYCZNEJ W RAMACH UCZESTNICTWA W PROCESIE TRENINGOWYM

ZAŁĄCZNIK NR 4e. ZGODA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWIERAJĄCYCH DANE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

ZAŁĄCZNIK NR 5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 6. FORMULARZ SAMOOCENY KANDYDATA DO PRACY Z DZIEĆMI

ZAŁĄCZNIK NR 7. PRZYKŁADOWE PYTANIA NA ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

ZAŁĄCZNIK NR 8. OŚWIADCZENIE OSOBY PRACUJĄCEJ Z DZIEĆMI

ZAŁĄCZNIK NR 9. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA TRENERÓW, OPIEKUNÓW, WOLONTARIUSZY I INNYCH OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI

ZAŁĄCZNIK NR 10. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW-OPIEKUNÓW PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 11. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA OPIEKUNÓW PODCZAS WYJAZDÓW LUB OBOZÓW

ZAŁĄCZNIK NR 12. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DZIECI

ZAŁĄCZNIK NR 13. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI I ŁAZIENEK – PRYWATNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO

ZAŁĄCZNIK NR 14. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ONLINE

ZAŁĄCZNIK NR 15. ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

ZAŁĄCZNIK NR 16. FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU W ZWIĄZKU Z BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI (NADUŻYCIE WOBEC DZIECKA)

ZAŁĄCZNIK NR 17. FORMULARZ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I PLAN DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH – KARTA INTERWENCJI

ZAŁĄCZNIK NR 18. FORMULARZ POSTĘPÓW W OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

ZAŁĄCZNIK NR 19. OGÓLNY FORMULARZ OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK NR 20. FORMULARZ OCENY RYZYKA DLA KONKRETNYCH AKTYWNOŚCI PIŁKARSKICH (NP. MECZE WYJAZDOWE, OBOZY)

ZAŁĄCZNIK NR 21. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA PODKARPACKIEGO ZPN DS. BEZPIECZEŃSTWA DZIECI