poniedziałek, 4 marca, 2024

Zgłoszenie na kurs

  Rodzaj kursu

  Miejsce

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia

  Numer Pesel

  Adres e-mail

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w dokumentacji Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby:
  - realizacji kursu
  - wydania certyfikatu/dyplomu
  - systemów teleinformatycznych administrowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z ich wprowadzeniem do poczty elektronicznej i telefonicznej w celu przesłania harmonogramu kursu i wszelkich informacji jego dotyczących.
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w zakresie i na zasadach opisanych powyżej, jak też wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest obowiązkowe. Jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości realizowania zadań przez Administratora w zakresie, w jakim dane te są konieczne do ich wykonania.
  Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

  Zgoda na publikację wizerunku
  przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
  w związku z zakończeniem kursu
  (www, media społecznościowe administrowane przez Podkarpacki ZPN, siedziba Związku)

  Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w przestrzeni publicznej i w mediach.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
  w zakresie i na zasadach opisanych powyżej, jak też wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest obowiązkowe. Jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości realizowania zadań przez Administratora w zakresie, w jakim dane te są konieczne do ich wykonania.