Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – wnioski można składać do 29 maja

81

Dwa tygodnie pozostało na złożenie wniosku w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Sportowa Polska, dotyczącym rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Ostatni termin to 29 maja.

Celem programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można ubiegać się w ramach Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Szczegóły na Portalu GOV.PL link poniżej

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 – Ministerstwo Sportu i Turystyki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)