Dziś ostatni dzień zgłoszeń do Turnieju o Puchar Tymbarku!!!

103
W XXIII EDYCJA PUCHARU TYMBARKU W KATEGORII U12 ZWYCIĘŻYLI CHŁOPCY Z SMS STAL RZESZÓW FOT. MICHAŁ STAŃCZAK/CYFRASPORT

Dobiega końca termin zgłaszania się do XXIV Edycji Turnieju o Puchar Tymbarku. Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 31 stycznia. To największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie, a na jego zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody.

Jak zgłosić drużynę?

Zapisy do XXIV edycji Pucharu Tymbarku trwają do 31 stycznia 2024 r. Do udziału w turnieju mogą zgłosić się drużyny szkolne dziewcząt i chłopców z całej Polski w trzech kategoriach wiekowych: U-8 (rocznik 2016 i 2017), U-10 (rocznik 2014 i 2015) oraz U-12 (rocznik 2012 i 2013). Zgłoszenia mogą dokonać nauczyciele oraz trenerzy, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zpodworkanastadion.pl. Zapraszamy również rodziców do zaangażowania w organizację turnieju, poprzez poinformowanie nauczycieli (np. wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej) o tej inicjatywie oraz zainicjowania zgłoszenia drużyny w szkole albo zgłoszenie zespołu za wcześniejszą zgodą dyrektora szkoły (pozyskując podpis i pieczątkę dyrektora szkoły na formularzu zgłoszeniowym, który będzie potrzebny dopiero w momencie startu rozgrywek).

Zespoły dziewcząt i chłopców rywalizują w oddzielnych kategoriach, jednak istnieje również możliwość stworzenia drużyn mieszanych, w których do zespołów chłopców dołączają dziewczynki. Co więcej, w zespołach w kategorii U-10 i U-12 może wystąpić dwóch zawodników z młodszych roczników. Drużyny w kategorii U-8 powinny liczyć od minimum 5 do maksimum 10 zawodników, natomiast w kategoriach U-10 i U-12 – od minimum 6 do maksimum 10 zawodników. Co szczególnie ważne dla szkół z mniejszych miejscowości, placówki z jednej gminy mają możliwość zgłoszenia jednej wspólnej drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych, pod warunkiem że wszystkie podmioty mają łącznie nie więcej niż 350 uczniów w rocznikach 2012-2017.

W tym roku do 30 stycznia zgłosiło się ponad 9 tysięcy drużyn, w tym ponad 600 z województwa podkarpackiego.