Uwaga! Przypominamy trenerom o konieczności przedłużenia licencji trenerskich

134

31 grudnia mija czas przedłużenia licencji trenerskich w trybie zwyczajnym. Jak to zrobić?

Przedłużenia licencji trenerskich to obowiązek każdego trenera, niezależnie od uprawnień.

Przypominamy, że aby móc przedłużyć licencję trener musi posiadać minimum 15 punktów uzyskanych podczas szkoleń i konferencji z ostatnich trzech lat.

Aby złożyć wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji, należy go wypełnić przez portal PZPN24.PZPN.PL.

Dokumenty wymagane w celu przedłużenia/przyznania licencji

Do elektronicznego wniosku dołączamy:

– Skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji.

– Skany zaświadczeń o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych dla trenerów organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN oraz zarejestrowane na platformie PZPN24 – min. 15 godzin z 3 ostatnich lat.

– skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

– skan zaświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego (dokument ten jest do pobrania po zaaplikowaniu na platformie PZPN24).

31 grudnia to nieprzekraczalny termin ubiegania się o przedłużenie licencji trenerskich. Po tym terminie można będzie się ubiegać jedynie o odnowienie licencji trenerskiej w trybie nadzwyczajnym.

Więcej o tym JAK PRZEDŁUŻYĆ LICENCJĘ TRENERSKĄ – TUTAJ