Podkarpacki Związek Piłki Nożnej będzie współpracował z Politechniką Rzeszowską

69
Mieczysław Golba, prezes Podkarpackiego ZPN i Grzegorz Ostasz, prorektor Politechniki Rzeszowskiej, FOT. Dariusz Jakubiec

Prezes Podkarpacki Związek Piłki Nożnej Mieczysław Golba podpisał umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Politechniką Rzeszowską.

Politechnika Rzeszowska, to jedna z dwóch największych uczelni wyższych na Podkarpaciu, na której kształci się ponad 10 tysięcy studentów.

Umowę o współpracy podpisali prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożne Mieczysław Golba, a także prorektor Politechniki Rzeszowskiej Grzegorz Ostasz.

– Bardzo się cieszę, że zdecydowanie największy ze związków sportowych w naszym województwie zgodził się na współpracę z naszą uczelnią. Chcemy jak najlepiej kształcić naszych studentów i taka współpraca z pewnością nam w tym pomoże – powiedział Grzegorz Ostasz, prorektor PRz.

Umowa pomiędzy związkiem i uczelnią dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej oraz wymiany doświadczeń. Współpracy w zakresie jakości kształcenia, w szczególności pomoc w zakresie przygotowania lub modernizacji programów kształcenia na kierunku Zarządzanie w Sporcie.

– Jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej bardzo zależy nam na poszerzaniu współpracy również o uczelnie wyższe. Cieszę się, że powstał taki kierunek studiów. Jest okazja, żeby zwiększyć jakość zarządzania w klubach i instytucjach piłkarskich. Popieramy takie pomysły i postaramy się pomóc w ich realizacji – mówi Mieczysław Golba, prezes Podkarpackiego ZPN.

Politechnika Rzeszowska, to zdecydowanie numer 1 jeśli chodzi o uczelnie techniczne na Podkarpaciu. Powstała w 1963 roku, a od 2016 posiada status uniwersytetu technicznego. Uczelnia posiada siedem wydziałów i ponad 30 kierunków kształcenia.

Od tego roku akademickiego na Wydziale Zarządzania na studiach podyplomowych uruchomiony zostanie kierunek „Zarządzanie w Sporcie”. Daje on możliwość zdobycia umiejętności pozwalających na pracę jako: manager sportowy, kierownik drużyny, specjalista do spraw marketingu sportowego, rzecznik prasowy, ekspert/doradca w zakresie wdrażania innowacji w sporcie, członek władz w związkach sportowych, a także dyrektor/koordynator zarządzający takimi podmiotami jak akademia sportowa czy siłownia oraz klub fitness. Ponadto pozwalają również uzyskać wiedzę niezbędną do pracy w działach jednostek samorządu terytorialnego odpowiadających za sport, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w różnych obszarach sportu.

Celem studiów jest w szczególności przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania organizacją sportową oraz umiejętności w zakresie organizowania imprez sportowych. Studia są kierowane do osób pracujących w sporcie, w szczególności klubach i związkach sportowych, a także wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w tym zakresie.

– Start studiów podyplomowych „Zarządzanie w sporcie” na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, to nasza odpowiedź na oczekiwania oraz sugestie, jakie z obszaru sportu napływały od dłuższego czasu do środowiska akademickiego. Przygotowując program studiów na tym kierunku oraz dobierając kadrę naukową, staraliśmy się, jak najbardziej efektywnie, połączyć wiedzę akademicką z doświadczeniem, jakie w obszarze sportu i szeroko pojętego biznesu mają nasi prowadzący. W tym momencie mogę zdradzić, że oprócz korzyści merytorycznych, jakie będą efektem zawartych przez Politechnikę Rzeszowską umów współpracy z Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej oraz Podkarpackim Wojewódzkim Związkiem Piłki Siatkowej, nasi studenci będą mieli możliwość, w ramach prowadzonych zajęć, czerpać wiedzę od byłych reprezentantek oraz reprezentantów Polski, jak również osób pełniących kierownicze funkcje w czołowych klubach sportowych i innych podmiotach występujących w sferze sportu – powiedział dr Patryk Masłowski, z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Rekrutacja na nowy kierunek, który potrwa dwa semestry (192 godziny zajęć dydaktycznych), prowadzona jest do 15 października. Początek zajęć planowany jest na końcówkę października. Szczegóły znajdują się na stronie Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – TUTAJ.