PZPN przyjął Regulamin Agentów Piłkarskich

102
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. podjął Uchwałę nr VII/116 w sprawie przyjęcia Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN. Jej treść w polskiej i angielskiej wersji językowej, wraz z dodatkowymi materiałami tj. Regulaminem Agentów Piłkarskich FIFA oraz objaśnieniach do regulaminu FIFA załączamy pod tym artykułem.
 
Z dniem wejścia w życie regulacji dotyczących agentów piłkarskich, tj.  1 października 2023 roku, przestaną obowiązywać przepisy dotyczące działalności pośredników transakcyjnych – dotychczasowi pośrednicy transakcyjni, którzy nie uzyskają licencji FIFA, nie będą uprawnieni do świadczenia usług agenta.
Uwzględniając możliwość specyficznych, lokalnych uwarunkowań, wszystkie krajowe federacje zostały zobowiązane przez FIFA do przyjęcia przepisów regulujących działalność agentów na terenie danej federacji, przy czym kwestia obowiązku uzyskania licencji, jak i obowiązkowej implementacji innych wybranych rozwiązań jest wspólna dla wszystkich federacji.
Nowe regulacje wprowadzają m.in.:
obowiązek rejestracji agenta na portalu przed rozpoczęciem działalności w Polsce, portal zostanie uruchomiony 1 października 2023.

ograniczenie wysokości opłat na rzecz agenta

określenie terminów płatności na rzecz agenta

ograniczenie podwójnej reprezentacji

zasady reprezentowania klientów (w tym zawodników niepełnoletnich)

właściwość jurysdykcyjną

obowiązki agentów i klientów

politykę informacyjną.

 
W razie pytań lub wątpliwości, w przedmiocie Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN, proszę je kierować na adres e-mail: agent@pzpn.pl.
Na ich podstawie opracowane zostanie, na wzór FIFA, krajowe FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W najbliższym czasie odbędą się również webinary w zakresie przyjętej regulacji, skierowane do uczestników piłkarskiego systemu transferowego w Polsce.

Regulamin_Agentów_Piłkarskich_PZPN

Football_Agent_Regulations_PZPN

FIFA Football Agent Regulations_PL

FIFA Football Agent Regulations_EN

FIFA Football Agent Regulations FAQs_EN

FIFA Football Agent Regulations FAQs MAR 2023_PL