Rusza Program Wsparcia dla zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej

170

Zarząd Fundacji Piłkarstwa Polskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia VI edycji Programu Wsparcia, dla osób zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej. Z programu skorzystać mogą tylko beneficjenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

W związku z powyższym wyznaczony został termin składania wniosków kwalifikacyjnych o przyznanie turnusu w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym w Ciechocinku. Pierwszy z nich upływa w dniu 1 września bieżącego roku.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Wsparcia oraz zasad naboru wraz z potrzebnymi do aplikowania dokumentami znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Piłkarstwa Polskiego pod adresem: www.fundaciapilkarstwapolskieRo.pl, w zakładce Program Wsparcia.

Stosowne dokumenty należy natomiast kierować na adres pocztowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, z dopiskiem „Fundacja Piłkarstwa Polskiego” lub elektronicznie na adres email: proyramwsparcia@fundaciapilkarstwapolskieeo.pl