KOMUNIKAT. Obowiązek przekazywania składów meczowych w sparingach

1832

W związku z licznymi incydentami dyscyplinarnymi w czasie meczów sparingowych oraz sporej liczbie kontuzji w poprzednich przerwach między rundami/sezonami, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej wprowadza obowiązek przekazywania sędziom składów meczowych przed meczami kontrolnymi.

Poniższe zasady zawarte są w zał. nr 10 do Regulaminu Rozgrywek na s. 2023/2024
Przedstawiciel drużyny obecny na zawodach (trener, kierownik bądź inna osoba funkcyjna – a w przypadku ich braku kapitan drużyny) musi dostarczyć sędziemu wypełniony druk ze składem drużyny, jak ma to miejsce w spotkaniach ligowych. Sędziowie mają obowiązek udostępnić drużynom powyższe druki. Na składach wpisujemy imiona i nazwiska występujących zawodników, daty urodzenia oraz osoby funkcyjne przebywające w strefach technicznych.

Sędziowie z każdych zawodów zobowiązani są wypełnić sprawozdanie w wersji papierowej oraz w przypadku wszelkich incydentów dyscyplinarnych oraz wykluczeń (czerwonych kartek) lub kontuzji sporządzić odpowiedni załącznik oraz ewentualny arkusz dodatkowy.

W związku z tym zalecamy, aby zawodnicy w czasie zawodów sparingowych występowali w koszulkach z numerem na plecach. W przypadku braku koszulek z numerami bądź rozgrywania sparingu w dresach/ortalionach, przedstawiciel drużyny musi po zakończonych zawodach podać personalia osób, które sędzia umieszcza w załączniku oraz arkuszu dodatkowym pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Dokumentacja ta zostaje tylko do dyspozycji sędziów, mają oni zakaz publikowania oraz przesyłania składów do mediów bądź innych klubów/stowarzyszeń itp., za wyjątkiem drużyn uczestniczących w meczu, Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, jeżeli wszczęte będzie postępowanie dyscyplinarne lub organom ubezpieczeniowym. Na sędziów niestosujących się do powyższego zapisu nakładane będą sankcje dyscyplinarne włącznie ze wstrzymaniem w obsadzie spotkań ligowych w trakcie najbliższej rundy rozgrywkowej oraz kary finansowe.

Wszelkie próby obejścia tego zapisu poprzez rozgrywanie „wspólnych treningów” bądź „meczów pokazowych” spotkają się z odmową sędziowania zawodów przez sędziów Podkarpackiego ZPN.

WZÓR PROTOKOŁU MECZOWEGO SPARINGÓW – PDF

WZÓR PROTOKOŁU MECZOWEGO SPARINGÓW – DOC