Nabór wniosków w ramach programu „Wakacyjna AktywAKCJA” tylko do poniedziałku

107
Grafika: fundacjapfr.pl

Tylko do 8 maja 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Wakacyjna AktywAKCJA”. Można tam uzyskać 5 tysięcy złotych w formie grantu.

Celem Programu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec – sierpień 2023.

Celami szczegółowymi są:

 • – promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
 • wsparcie lokalnych społeczności i instytucji;
 • – walka ze skutkami epidemii negatywnie wpływającymi na aktywność i rozwój dzieci i młodzieży;
 • – wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych

W ramach Programu wnioski mogą składać: szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze

Granty zostaną przyznane wybranym wnioskodawcom, których Projekty:

 • – skierowane są do lokalnej społeczności;
 • – dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2023;
 • – mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone i realne koszty realizacji;
 • – są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowo punktowane będą inicjatywy:

 • – realizowane w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim;
 • – zawierające walor edukacyjny;
 • – projekt będzie realizowany w miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Projekt realizowany w ramach grantu musi zostać zrealizowany w okresie od 26.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Każdy Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden Wniosek.

Łączna pula środków pieniężnych przeznaczona na wszystkie Granty wynosi: 500 000,00 zł

Dofinansowanie: 5 000,00 zł

Nabór wniosków w terminie  od 21.04.2023 r. do 08.05.2023 r

Szczegółowe informacje  na stronie https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html

* Wiadomość o naborze wniosków dotarła do Podkarpackiego ZPN 4.05.2023.