Dziękujemy sponsorom XIX Gali Piłkarskiej Podkarpacka Nike 2022: Euroservice

32

To już kolejny raz, kiedy Zakłady Euroservice w Surochowie mocno wspierają XIX Galą Piłkarską Podkarpacka Nike. Tym razem byli jej sponsorem strategicznym, za co tym mocniej dziękujemy.

Euroservice podobnie jak Gala Piłkarska Podkarpacka Nike w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia. Dziś Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Euroservice z Surochowa są jednym z bardziej znaczących wytwórców biokomponentów i biopaliw w kraju. Firma posiada własną bocznicę kolejową oraz laboratorium, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę do analizy produktu.

Dzięki wykwalifikowanym i doświadczonym pracownikom konsekwentnie realizujemy politykę stałego rozwoju poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rozbudowę bazy magazynowej oraz budowę tłoczni oleju. W 2010 roku firma połączyła się z inną spółką, dzięki czemu zyskała doświadczenie w dziedzinie skupu i przetwórstwa rzepaku.

Do właścicieli firmy kierujemy ogromne słowa wdzięczności za to, że hojnie wsparli inicjatywę.