Korona Rzeszów ukarana punktem ujemnym

244

Decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej klub Korona Rzeszów został pozbawiony 1 punktu w aktualnym sezonie rozgrywkowym 4 ligi podkarpackiej.

Na klub Korona Rzeszów została nałożona sankcja pozbawienia 1 punktu w aktualnym sezonie rozgrywkowym za brak spełnienia wymogu licencyjnego dot. Kryteriów finansowych Podręcznika Licencyjnego pkt 7.2. ppkt c, który stanowi jak poniżej:

Celem kryteriów dotyczących spraw finansowych jest:

c) niezbędne uwzględnienia wagi ochrony wierzycieli przez zapewnienie, że klub realizuje zobowiązania, w szczególności wobec zawodników i pracowników, innych klubów oraz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w tym również będących w strukturach Okręgów i Podokręgów.

Sankcja pozbawienia klub 1 punktu wynika z braku terminowości i wywiązania się z umów słownych i oficjalnych ustaleń z wierzycielami uzgadnianych przy obecności Komisji Licencyjnych.

Klub Korona Rzeszów odwołał się od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN, do Odwoławczej Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Odwoławczej Komisji ds. Licencji Klubowych utrzymała jednak decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych.