Jak i gdzie przedłużyć/odnowić licencję?

433

Kto decyduje o przedłużeniu licencji?

UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B – decyduje Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN

UEFA B, Goalkeeper B, Grassroots C, Grassroots D, Futsal C, PZPN A i PZPN B – właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów, w przypadku Podkarpackiego ZPN jest to Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów.

Do kiedy składamy wniosek o przedłużenie licencji?

W zależności od daty wygaśnięcia licencji – do 30 czerwca lub 31 grudnia.

Dokumenty wymagane w celu przedłużenia/przyznania licencji

Do elektronicznego wniosku dołączamy:

– Skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji.

– Skany zaświadczeń o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych dla trenerów organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN oraz zarejestrowane na platformie PZPN24 – min. 15 godzin z 3 ostatnich lat.

– skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

– skan zaświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego (dokument ten jest do pobrania po zaaplikowaniu na platformie PZPN24).

Jak przedłużyć licencję trenerską?

Należy za pośrednictwem systemu PZPN24 złożyć wniosek zawierający podstawowe dane wraz z podaniem wymaganych oświadczeń i z załączeniem skanów m.in. dyplomu trenerskiego oraz poświadczeń uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych PZPN lub Wojewódzkich ZPN.

W przypadku zgłoszenia o przedłużenie licencji poza terminem zgłoszeń lub bez wymaganych dokumentów organ przyznający licencję może odmówić przyznania lub odnowienia licencji. W przypadku złożenia wniosku poza terminem obowiązuje jeszcze tryb nadzwyczajny, który jest dodatkowo płatny.

Licencje przedłużane są na podstawie uchwały Zarządu PZPN, która dostępna jest TUTAJ.