Trwa proces aplikacji na Zielony Certyfikat PZPN

257

Trwa proces aplikowania na Zielony Certyfikat PZPN. Koordynator Programu w woj. podkarpackim Marcin Król zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek, 25.04 o g. 19:00 w Hotelu Rzeszów.

Po zaakceptowaniu Formularza Zgłoszeniowego dla szkółek aplikujących o Certyfikat na poziomie Zielonym rozpoczyna się etap Uzupełniania danych. Etap ten kończy się 4 maja 2022 roku o godz. 23:59.

Przypominamy, że w jego ramach szkółka musi:

  • Utworzyć w Systemie minimum jedną drużynę liczącą minimum 10 zawodników;
  • Przypisać do każdej drużyny utworzonej w Systemie przynajmniej jednego Trenera z licencją minimum Grassroots C/UEFA C oraz dołączyć dla niego zaświadczenie o niekaralności z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i ważną/aktualną umowę;
  • Utworzyć harmonogram treningowo-meczowy dla utworzonych drużyn na najbliższy mikrocykl.

Szkółki aplikujące o Certyfikat na poziom Zielony NIE MUSZĄ:

  • Dołączać zaświadczenia o niekaralności trenera z Krajowego Rejestru Karnego;
  • Dołączać umów na obiekty, na których mają odbywać się treningi/mecze;
  • Dołączać planów i konspektów treningowych do tworzonych w harmonogramie wydarzeń (meczów/treningów);

W przypadku szkółek na poziomie Zielonym NIE OBOWIĄZUJĄ również wymogi dotyczące minimalnej liczby jednostek treningowych i meczowych w mikrocyklu.

Poniżej znajdują się filmy objaśniające proces uzupełniania poszczególnych danych w Systemie Zarządzania Szkółką:

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAWODNIKA W SZKÓŁCE (DLA RODZICA)

POTWIERDZENIE ZAWODNIKA W SZKÓŁCE I PRZYPISYWANIE DO DRUŻYN (DLA SZKÓŁKI)

JAK DODAĆ ZAWODNIKA NABOROWEGO

JAK UTWORZYĆ DRUŻYNĘ I PRZYPISAĆ DO NIEJ SZTAB SZKOLENIOWY

JAK ZAPROSIĆ CZŁONKA SZTABU SZKOLENIOWEGO DO SZKÓŁKI

JAK ZAAKCEPTOWAĆ ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY (DLA TRENERA)

JAK PRZYPISAĆ OBIEKT DO SZKÓŁKI

JAK UTWORZYĆ HARMONOGRAM ZAJĘĆ