Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i klubów zarejestrowanych w KRS

91

Przedstawiamy ważne informacje o nowych obowiązkach nałożonych na Stowarzyszenia i Fundacje. Prosimy zwrócić uwagę na krótki termin tj. 31 stycznia 2022r.

Zmiany nastąpiły przede wszystkim w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych i nałożyły pod rygorem kary nowe obowiązki na fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Udostępniamy Państwu zarówno informację dotyczącą nowego obowiązku rejestracji, jak „Instrukcję rejestracji NGO w CRBR” opracowaną na podstawie doświadczeń przez Związek Gmin Lubelszczyzny. Udostępniamy Państwu opracowaną instrukcję z zaznaczeniem, że NGO wykorzystują udostępniony materiał na własną odpowiedzialność – zarówno Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, jak Związek Gmin Lubelszczyzny nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ewentualnych błędów w procesie rejestracji.