Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN – Licencje trenerskie

126

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużania licencji trenerskich.

Uchwałę prezentujemy poniżej