Podkarpacki Związek Piłki Nożnej organizatorem konferencji Trenerów Edukatorów

66
IMG 1364 2

IMG 1364 2

Wydział Szkolenia oraz Rada Trenerów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przy współpracy Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej zorganizowała konferencję dla Trenerów Edukatorów z Podkarpackiego ZPN, Małopolskiego ZPN, Świętokrzyskiego ZPN oraz Lubelskiego ZPN. W sumie w dniach 12/13.05 br. w szkoleniu wzięło udział 30 Trenerów Edukatorów.

IMG 1357 2

Otwierając spotkanie, Prezes Podkarpackiego ZPN Mieczysław Golba, podkreślił ważność jakości szkolenia. Przypomniał, że Podkarpacki ZPN jest wiodącym Związkiem w szkoleniu trenerów. Polski Związek Piłki Nożnej reprezentował wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Adam Łopatko oraz członek tejże Komisji – Paweł Grycman.

IMG 1498
Konferencja była podzielona na część teoretyczną oraz praktyczną. W pierwszym dniu konferencji na zajęciach teoretycznych w „Hotelu Rzeszów” przedstawiono nowe zasady organizacji poszczególnych kursów, by w następnym dniu przejść do zajęć praktycznych na Stadionie Miejskim w Rzeszowie z udziałem grup ćwiczebnych ze „Stali” Rzeszów.

IMG 1504
Organizacja konferencji w Rzeszowie, to duże wyróżnienie dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, który jako drugi po Mazowieckim ZPN zorganizował konferencję dla Trenerów Edukatorów.

Trener Koordynator
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Henryk Rożek