Komunikat ws. rozgrywek | 23.03.2021 r.

51
PodkarpackiZPN

PodkarpackiZPN

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 20 marca 2021 roku na terenie całego kraju wprowadzone zostały obostrzenia, polegające m. in. na zamknięciu obiektów sportowych, które obejmują również rozgrywki amatorskie.

Ograniczenia nie dotyczą rozgrywek młodzieżowych drużyn zrzeszonych w strukturach Podkarpackiego ZPN (posiadających stosowne zaświadczenie)

Rozgrywki grup młodzieżowych będą się odbywały zgodnie z zaplanowanymi terminarzami rundy wiosennej.

W chwili obecnej prowadzone są konsultacje z klubami IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na temat statusu piłkarzy i możliwości dalszego prowadzenia rozgrywek pomimo wprowadzonych obostrzeń. O wyniku tych konsultacji oraz podjętej decyzji poinformujemy osobnym komunikatem.

W świetle Rozporządzenia prowadzenie działalności związanej ze sportem, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych zostało dopuszczone  wyłącznie dla sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a w przypadku dzieci i młodzieży, ograniczone do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy potwierdzonego stosownym zaświadczeniem.

Wystawione do tej pory zaświadczenia o przynależności do Związku i uczestnictwie w rozgrywkach młodzieżowych pozostają ważne. Nie ma konieczności ponownego wystawiania dokumentów.

Szczegóły dot. wystawiania zaświadczeń można znaleźć tutaj:

https://podkarpackizpn.pl/index.php/archiwum/2276-oswiadczenia-o-uczestnictwie-w-rozgrywkach-ligowych-dzieci-i-mlodziezy

Chcemy również podkreślić, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wystawiane zaświadczenia uprawniają do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku zespołów seniorskich.