„Futbol ponad granicami” dofinansowany przez Euroregion Karpacki

54
umowa0

umowa0

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej został beneficjentem mikroprojektu w programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziś w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” nastąpiło uroczyste podpisanie umowy. Projekt pod nazwą „Futbol ponad granicami” będzie realizowany we współpracy z Vychodoslovensky’m Futbalovy’m Zvaz’em będącym odpowiednikiem Podk. ZPN w Koszycach.

Podpisania umowy dokonali ze strony Związku Prezes Mieczysław Golba oraz Wiceprezes Jacek Adamski, zaś Euroregion reprezentował Wiceprezes Dawid Lasek, który nie ukrywał radości z nawiązania współpracy.

umowa2

– Ogromnie się cieszymy, że Podkarpacki Związek Piłki Nożnej dołącza do „rodziny karpackiej” i został beneficjentem projektu. U nas dobre projekty bronią się same i tak jest również w tym przypadku. Jesteśmy dumni tym bardziej, że projekt dotyczy sportu, tak popularnego jakim jest piłka nożna, a Podkarpacki Związek będzie swoistym „motorem napędowym” dla państw Euroregionu Karpackiego. Chcemy zbierać doświadczenie, żeby wypracować model współpracy w zakresie sportu. Jestem przekonany, że projekt przyczyni się do podniesienia jakości szkolenia zarówno wśród sędziów jak i trenerów, a także młodzi piłkarze, którzy będą mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności z rówieśnikami z państw karpackich – mówił Dawid Lasek

umowa1

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości szkoleń i wyselekcjonowanie grup młodzieżowych, trenerskich, sędziowskich celem wypracowania innowacyjnych metod szkolenia, podnoszących kompetencje i wiedzę piłkarzy, sędziów, trenerów, samorządowców, działaczy Podkarpackich jak i Koszyckich struktur piłkarskich

.umowa3

– Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, jako drugi co do wielkości Związek w Polsce nie może stać w miejscu i musi się ciągle rozwijać. Jest nam bardzo miło, że wniosek o dofinansowanie znalazł uznanie w oczach członków Komisji i dzięki temu, możliwa będzie szeroko rozumiana współpraca z koszyckim Związkiem na czym tylko skorzystają nasi trenerzy czy sędziowie – powiedział po podpisaniu umowy Prezes Mieczysław Golba dodając jednocześnie, że pozytywne rozpatrzenie wniosku, to spora praca osób zaangażowanych w jego przygotowanie – To pierwszy, projekt na skalę europejską przygotowany przez Związek więc jest to wyjątkowa chwila dla całej podkarpackiej piłki. Słowa podziękowania należą się Przemysławowi Górskiemu, Przewodniczącemu Komisji ds. współpracy z Samorządem Terytorialnym oraz Pozyskiwania Środków z UE, który wspólnie z prezesem Jackiem koordynuje projekt – zakończył Prezes Golba.

umowa4

Zaplanowane w projekcie zadania szkoleniowe oraz wymiana doświadczeń przyczyniać się będą do realizacji celu szczegółowego programu jakim jest poprawa jakości edukacji transgranicznej. Wartość projektu to ponad 55 tys. EURO.