Zaświadczenia o uczestnictwie w rozgrywkach ligowych dzieci i młodzieży

103
PodkarpackiZPN

PodkarpackiZPN

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuję, że w dniu 29 grudnia 2020 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN, dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym wojewódzkim ZPN-ie i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Niniejsza Uchwała ma na celu usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń, które są niezbędne klubom do organizacji treningów, meczów, czy zgrupowań piłkarskich.

Zgodnie z powyższą Uchwałą, kluby działające w strukturach Podkarpackiego ZPN, mogą zwracać się o wydanie takiego zaświadczenia i składać wnioski na adres e-mail wg poniższego schematu w treści podając:

  • Pełną nazwę klubu
  • Adres w formacie: miasto/wieś (kod pocztowy), ulica, nr,
  • nr REGON

 

Wiadomości mailowe należy przesyłać na poniższe adresy zgodnie z przynależnością siedziby Klubu do terenu działania:

OZPN Krosno:         awlodarski@podkarpackizpn.pl

OZPN Jarosław:      apapciak@podkarpackizpn.pl

Podokręg Stalowa Wola: mzlotek@podkarpackizpn.pl

Podokręg Rzeszów oraz Podokręg Dębica: sferenc@podkarpackizpn.pl

Zaświadczenia będą przygotowywane w kolejności zgłoszeń i przesyłane w odpowiedzi mailowo przez pracowników Biura. Ze względu na spodziewaną bardzo dużą liczbę aplikacji jak i przerwę w pracy Biura w dn. 1 – 3.01.2021 r., czas realizacji dokumentów może się wydłużyć, dlatego też prosimy o cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź.

Chcemy również podkreślić, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wystawiane zaświadczenia będą uprawniać do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku zespołów seniorskich.