NABÓR NA KURSY

52
stweard

stweard

Odpowiadając na zapotrzebowanie klubów Podkarpacki Związek Piłki Nożnej rozpoczyna nabór na kursy.

Po raz pierwszy organizowane będą kurs kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych (bez podwyższonego ryzyka) oraz stewardów (profesjonalnych służb porządkowych). Ponadto tradycyjnie zorganizowane zostaną również szkolenia dla spikerów (IV ligi i niższych klas) osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

———-

Kurs kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych

– Organizacja planowana jest w styczniu 2021 roku.

– Stosowny dokument będzie upoważniał do pełnienia kierownika ds. bezpieczeństwa na meczach do Ekstraklasy włącznie jako imprezy masowe bez podwyższonego ryzyka.

– Kurs odbędzie się w jeden lub dwa dni i składać się będzie z dwóch części (teoretycznej i praktycznej).

Koszt kursu to ok. 500 złotych od osoby i obejmuje wynajęcie sal wykładowych, wynajęcie stadionu, opłacenie wykładowców, serwis kawowy oraz ciepły posiłek. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

Zapisy trwają do 30 listopada 2020r.

———-

Kurs stewardów

– organizacja planowana jest w styczniu 2021 roku.

– od kolejnych sezonów kluby uczestniczące w III i IV lidze będą miały obowiązek posiadania  służb porządkowych posiadających stosowny certyfikat ukończenia kursu STEWARDINGU. Jest to spowodowane profesjonalnym podejściem i przeszkolenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Certyfikat obowiązuje na rozgrywkach do Ekstraklasy włącznie.

Kurs odbędzie się w ciągu dwóch dni.

Koszt takiego kursu to ok. 200 złotych od osoby i obejmuje wynajęcie sal wykładowych, wynajęcie stadionu, opłacenie wykładowców, serwis kawowy oraz ciepły posiłek. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

Zapisy trwają do 30 listopada 2020r.

———

Ponadto przyjmowane są zapisy na standardowe kursy:

– osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (IV liga i niższe klasy rozgrywkowe)
– spikera (IV liga i niższe klasy rozgrywkowe)
– pierwszej pomocy przedmedycznej

Kursy odbędą się w jeden dzień i składać się z dwóch części (teoretycznej i praktycznej).

Koszt każdego kursu to ok. 100 złotych od osoby i obejmuje wynajęcie sal wykładowych, wynajęcie stadionu, opłacenie wykładowców, serwis kawowy oraz ciepły posiłek. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

Zapisy trwają do 31 października 2020r.

—–

Zainteresowanych uczestnictwem w kursach prosimy o zgłoszenia mailowe na adres podkarpacki@zpn.pl wypełniając formularz znajdujący się poniżej.

ZGŁOSZENIE NA KURS STEWARDÓW

ZGŁOSZENIE NA KURS KIER. DS. BEZP. IMPREZ MASOWYCH

ZGŁOSZENIE NA KURS

Jednocześnie informujemy, że w przypadku małej ilości uczestników szkolenia, kurs się nie odbędzie.

Szczegółowe informacje dotyczące danych kursów zostaną przesłane zainteresowanym osobom.