Skład Rady Trenerów

77
  1. Jan Domarski – Przewodniczący
  2. Sławomir Adamus
  3. Janusz Białek
  4. Zbigniew Hariasz
  5. Henryk Rożek
  6. Szymon Szydełko
  7. Tomasz Tułacz