Skład Kolegium Sędziów

85

Grzegorz Stęchły – Przewodniczący

Mariusz Złotek – Wiceprzewodniczący

Dariusz Tomas – Wiceprzewodniczący, Sekretarz Zarządu

Andrzej Zwierzchowski – Członek Zarządu

Maciej Błachaniec – Członek Zarządu

Marek Leja – Członek Zarządu

Piotr Mazur – Członek Zarządu

Sławomir Chmiel – Członek Zarządu