Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 30.05.2020 r.

78

Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego

Ordynacja Wyborcza Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Podkarpackiego ZPN 

– zał. nr 1 – pełnomocnictwo klubu

– zał. nr 2 –  klauzula zgody przedstawiciela klubu 

– zał. nr 3 – zgłoszenie wybranych kandydatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

– zał. nr 4 – klauzula zgody dla delegata 

– zał. nr 5 – zgoda na przesłanie informacji e-mailem

WYBORY PREZESA

zasady zgłaszania Kandydatów na Prezesa

– zał. nr 1 – zgłoszenie kandydata na Prezesa 

– zał. nr 2 – zgłoszenie kandydata na Prezesa – uchwała

– zał. nr 3 – oświadczenie kandydata na Prezesa

– zał. nr 4 – rekomendacja klubu

ZEBRANIA POWIATOWE

regulamin zebrań powiatowych

karta do głosowania 

protokół z głosowania