Zbliża się termin przedłużenia licencji trenerskich

104
licenccja

licenccja

Zasady logowania się o przyznanie / przedłużenie licencji trenerskich.


KAŻDY TRENER MUSI UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU 
www.pzpn24.pzpn.pl


Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie, każdy trener w zakładce: „wydarzenia / kursy, licencje i konferencje / organizacje – musi wybrać Podkarpacki ZPN / rodzaj – licencje trenerskie lub licencje trenerskie tryb nadzwyczajny / wyszukaj”  i aplikować na komisję trenerską.  Samo załączenie dokumentów w swoim koncie nie oznacza złożenia wniosku.

Film instruktażowy do utworzenia konta na portalu pzpn24

https://youtu.be/LiatNyoXEDQ

Tryb zwyczajny – termin składania do 31.12.2019 r.

Opłaty za przyznane / przedłużenie licencji:

UEFA B            –           300 zł

UEFA C            –           150 zł

Grassroots C   –           150 zł


OPŁATY SĄ WNOSZONE NA KONTO PODKARPACKIEGO ZPN PO OTRZYMANIU MAILA O PRZYZNANIU LICENCJI.