Zostań trenerem AMO

48
amo

amo

Akademia Młodych Orłów w Krośnie

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłasza otwarty konkurs na trenerów Akademii Młodych Orłów w Krośnie

Wszyscy zainteresowani trenerzy proszeni są o złożenia drogą e-mail stosownego CV w którym powinny znaleźć się dane adresowe, wykształcenie trenerskie, doświadczenie zawodnicze, doświadczenie trenerskie.

Preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Kandydat na trenera koordynatora musi posiadać minimum dyplom oraz licencję trenera UEFA – A.

Kandydat na II trenera musi posiadać minimum dyplom oraz licencję trenera UEFA – B.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 30 sierpnia 2019r. na adres:

e-mail: podkarpacki@zpn.pl

W razie pytań tel. 505 272 704

Trener Koordynator

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Henryk Rożek