Rozstrzygnięcie plebiscytu Wydziału Futsalu

Plebiscyt Wyniki 2018 2019