Kurs dla kobiet

45
P1050586

Wydział Szkolenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej informuje, że Polski Związek Piłki Nożnej zorganizuje kurs UEFA B dla kobiet

P1050586 

Planowany, minimalny czas trwania kursu to 5 miesięcy (ok. 160 godzin). Informujemy również, że PZPN podejmie starania, by znaczna część opłaty za niniejszy kurs została pokryta przez UEFA. Koszty dojazdu, noclegów oraz wyżywienia spoczywać będą na uczestniczkach.

Wszystkie zainteresowane trenerki proszone są o złożenia drogą e-mail stosownego CV w którym powinny znaleźć się dane adresowe, wykształcenie trenerskie, doświadczenie zawodnicze, doświadczenie trenerskie.

Zgłoszenia proszę dosyłać do 20.01.2019 r. na adres:

e-mail: podkarpacki@zpn.pl

Trener Koordynator

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Henryk Rożek

W razie pytań tel. 505 272 704