Konkurs na trenera asystenta AMO w Rzeszowie

58
DSC 0387

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłasza konkurs na trenera asystenta AMO w Rzeszowie

DSC 0387

 Wszyscy zainteresowani trenerzy proszeni są o złożenia drogą e-mail stosownego CV w którym powinny znaleźć się dane adresowe, wykształcenie trenerskie, doświadczenie zawodnicze, doświadczenie trenerskie

Preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi

Trenerzy powinni legitymować się min. dyplomem trenera UEFA B

Zgłoszenia proszę dosyłać do 8 listopada 2018 r. na adres:

e-mail: podkarpacki@zpn.pl

 

W razie pytań tel. 505 272 704

Trener Koordynator

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Henryk Rożek