Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłasza konkurs na trenera kadry Podkarpackiego ZPN UEFA Regions-Cup

40
trener

trener

Wszyscy zainteresowani trenerzy proszeni są o złożenia drogą e-mail stosownego CV w którym powinny znaleźć się dane adresowe, wykształcenie trenerskie, doświadczenie trenerskie.

Preferowane doświadczenie w pracy z drużynami III i IV ligi w ostatnich trzech latach.

Trenerzy powinni legitymować się min. dyplomem trenera UEFA – A.

Zgłoszenia proszę dosyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres:

e-mail: podkarpacki@zpn.pl

Trener Koordynator

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Henryk Rożek

W razie pytań tel. 505 272 704