Zespół ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów piłkarskich Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

93

 

KAMIL HAJDUK

WOJCIECH ZAJĄC

EDWARD CHMURA

PROCEDURA UZGADNIANIA PROJEKTÓW

Wniosek o uzgodnienie projektu