Informacja

40

4 maja 2017 r. do Podkarpackiego ZPN wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego z 9 lutego 2017 r., w zakresie apelacji złożonej przez Podkarpacki ZPN na postanowienie Sądu Rejonowego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 17753/12 o uchyleniu uchwał Zarządu Podkarpackiego ZPN oraz uchwał Walnego Zebrania Delegatów Podkarpackiego ZPN z dnia 3 marca 2012 roku.

Treść postanowienia zamieszczamy poniżej: 

POSTANOWIENIE