Skład Komisji Informacji i Promocji

190

Adam Onyszczuk – Przewodniczący

Łukasz Krawczyk

Sławomir Ferenc

Gerard Pogoda

Dariusz Kmiecik

Paweł Miś

Tomasz Szpila

Bartosz Bolesławski

Krzysztof Kawa