Konferencja naukowa – Zapraszamy !

49
plakat

plakat

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej wspólnie z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą organizuje konferencję naukową nt. bezpieczeństwa stadionowego.

Celem konferencji jest analiza przepisów prawa, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa stadionowego zwłaszcza ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 z póz. zm., ale również problematyka cywilnoprawna oraz karna. Ustawodawca wprowadził (ponownie) do polskiej procedury karnej postępowanie przyspieszone, wskazując na potrzebę radykalnego usprawnienia i zwiększenia tempa realizacji zadań państwa w zakresie ścigania oraz karania sprawców drobnych przestępstw. Przedstawione zostaną także uwagi praktyczne poczynione przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej oraz Policję w związku z zabezpieczaniem meczów piłki nożnej, zaś uzupełnieniem będą rozważania dotyczące subkultury pseudokibiców.

Patronat nad wydarzeniem objęli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.
Konferencja odbędzie się w dniu 6 marca 2017 r. (poniedziałek), początek o godzinie 10.00, Sala 23 WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – ul. Cegielniana 14, budynek A.

Instytucje zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie przybycia w terminie nieprzekraczalnym do 02 marca 2017 roku. Informację prosimy przesłać na adres e-mail: bezpieczenstwo.stadionowe@gmail.com

P R O G R A M   K O N F E R E N C J I

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie konferencji

JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

Mieczysław Golba, Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Senator RP

Wystąpienia zaproszonych gości:

dr Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki

Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

10.15 – 10.30

Zakaz wstępu na imprezę masową a Konstytucja RP

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak, Kierownik Zakładu Prawoznawstwa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

10.30 – 10.45

Aspekty cywilnoprawne związane z imprezami masowymi

dr Marcin Dudzik, Katedra Prawa Karnego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu

10. 45 – 11.00

Odpowiedzialność karna za przestępstwa stadionowe

prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak, Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Kryminologii WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej Kłak, Katedra Prawa Karnego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

 

11.30 – 11.45

Problematyka bezpieczeństwa stadionowego w prawie miejscowym

Mirosław Starczewski – Sekretarz Wydziału Bezpieczeństwa PZPN

11.45- 12.15

Praktyczne aspekty działań Policji w związku z zabezpieczeniem meczy piłki nożnej

mł. Insp. Mariusz Dzioba – Naczelnik Sztabu Policji Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

12.15 – 12.30

Subkultura pseudokibiców

mjr Mariusz Kocaj – Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

12.30 – 12.45

Przerwa kawowa

12.45- 13.00

Odpowiedzialność regulaminowa i dyscyplinarna organizatora w świetle regulacji wewnętrznych PZPN

Michał Czech, Członek Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN, Delegat ds. bezpieczeństwa Podkarpackiego ZPN, student WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

13.00- 13.15

Rola, obowiązki i uprawnienia osób funkcyjnych na meczach piłki nożnej będącymi imprezami masowymi

Robert Dybka, Członek Wydziału Bezpieczeństwa Polskiego ZPN

13.15- 13.45

Symulowana lustracja obiektu sportowego pod kątem bezpieczeństwa

Adrian Rudawski, Członek Komisji Licencyjnej Podkarpackiego ZPN, Członek Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN-u,

13.45-14.00

Bezpieczeństwo stadionowe w świetle ustawy o imprezach masowych

Maciej Piotrowski- Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

14.00-14.15

Dyskusja

14.15

Zakończenie konferencji.

Pokaz technik interwencyjnych w wykonaniu Oddziału Interwencyjnego z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie