Komunikat Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

36
podkarpacki zpn

podkarpacki zpn

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mediów Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że zakończył się audyt prawno-finansowy naszego Stowarzyszenia zlecony kancelarii adwokackiej Roczniak, Tokarczyk i Partnerzy z Rzeszowa. Audytorzy badali działalność władz Związku w latach 2012-2016.


Audytorzy stwierdzili szereg nieprawidłowości i to na tyle poważnych, że wskazali na konieczność rozważenia zasadności złożenia w konkretnych sytuacjach zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw.

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się z wynikami audytu na posiedzeniu w dniu 21 października 2016, podjął następujące decyzje w tej sprawie:
– na podstawie wyników audytu skierować zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw na szkodę Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej,
– zapoznać z wynikami audytu Komisję Rewizyjną Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej,
– zobowiązał Członków Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej do szczegółowej analizy treści audytu i przedstawienia podczas najbliższego posiedzenia Zarządu propozycji dodatkowych działań, które winny być podjęte przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.
Ze względu na dobro toczącego się postępowania i ewentualnych dalszych kroków prawnych jakie zamierza podjąć Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, szczegółowe ustalenia audytu nie będą póki co podawane do publicznej wiadomości.