Kolejne piłki trafiły do klubów

53
oks mokrzyszăłw jăłzef kornatowski8

oks mokrzyszăłw jăłzef kornatowski8Kluby z Podokręgu Stalowa Wola w piątek (23 września) odebrały piłki zakupione przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Dotację na ten cel przyznał Polski Związek Piłki Nożnej.

Sprzęt przedstawicielom poszczególnych zespołów przekazał w Kamieniu Mieczysław Golba prezes Podkarpackiego ZPN w towarzystwie Wiesława Lady wiceprezesa naszego Stowarzyszenia. – Zgodnie z ustaleniami Zarządu Związku, każdy klub otrzymuje po trzy piłki na drużynę jaka funkcjonuje w jego strukturach. To kolejna forma pomocy jaką Podkarpacki ZPN kieruje w stronę swoich klubów. Niech ten sprzęt służy jak najlepiej starszym i młodszym zawodnikom – powiedział do zebranych prezes Golba.
Ogółem Podkarpacki ZPN zakupił z przyznanej dotacji blisko 4 tysiące futbolówek, które trafiły do klubów zrzeszonych w poszczególnych okręgach i podokręgach.