Komunikat z posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 8 września 2016 r.

54

Komunikat z posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN z dn. 8.09.2016 r.

Załącznik nr. 1 – Zmiana zakresu obowiązków delegata

Załącznik nr. 2 – Opłaty transferowe

Załącznik nr. 3 – Odznaka Honorowa

Załącznik nr. 4 – Regulamin Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN

Załącznik nr. 5 – Rozliczenie Kadr Podkarpackiego ZPN

Załącznik nr. 6 – Odwołanie II trenera Kadry U-16 Kobiet Podkarpackiego ZPN

Załącznik nr. 7 – Powołanie II trenera Kadry U-16 Kobiet Podkarpackiego ZPN

Załącznik nr. 8 – Powołanie I i II trenera Kadry 2004 Podkarpackiego ZPN

Załącznik nr. 9 – Powołanie Członka Komisji Doradczej Rady Trenerów

Załącznik nr. 10 – Wypłata wynagrodzenie dla kierowników Kadr Podkarpackiego ZPN