Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN

45
podkarpacki zpn

podkarpacki zpn
Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na swoim posiedzeniu w dniu 14 lipca 2016 roku rozpatrzyła pismo klubu KS Crasnovia Krasne oraz klubu Czarni 1910 Jasło.

Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN podjęła następujące decyzje:
1. Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN, działając na podstawie Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych sezon 2016/2017, w związku z pismem klubu KS Crasnovia Krasne informującym o wycofaniu dwóch drużyn młodzieżowych z rozgrywek na sezon 2016/2017 , a tym samym wystąpieniu w trakcie sezonu licencyjnego sytuacji powodującej niespełnienie jednego z kryteriów uprawniających w rozgrywkach IV ligi, (brak posiadania wymaganej minimalnej ilości drużyn młodzieżowych ), postanowiła pozbawić Klub KS Crasnovia Krasne licencji na grę w IV lidze w sezonie 2016/2017.

Klubowi KS Crasnovia Krasne przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN, na zasadach określonych w Podręczniku Licencyjnym IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017.

2. Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN, w związku z pismem klubu Czarni 1910 Jasło z dnia 13.07.2016 r. w przedmiocie dostosowania boiska piłkarskiego do wymogów bezpieczeństwa w IV lidze zgodnie z zaleceniami Komisji Weryfikacyjnej z dnia 20.05.2016r., informującym, że Klub Czarni 1910 Jasło nie dostosował się do zaleceń komisji weryfikacyjnej, a także o wystąpieniu w trakcie sezonu sytuacji powodującej niespełnienie jednego z kryteriów uprawniających w rozgrywkach IV ligi, poprzez zmniejszenie wymiarów boiska piłkarskiego postanawia:

a) zobowiązać klub Czarni 1910 Jasło do zwiększenia boiska piłkarskiego (Jasło ul. Śniadeckich 15) do wymiarów zgodnych z Podręcznikiem Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 (przywrócić minimalną długość boiska -100 m w terminie do dnia 3 sierpnia 2016 roku).

b) zobowiązać klub Czarni 1910 Jasło do przesunięcia
piłkochwytów na wymaganą przepisami odległość za bramkami (5m), w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r, zgodnie z protokołem weryfikacji.

c) poinformować Klub, że w przypadku nie zrealizowania w terminie obowiązku określonego w pkt. 1, Klub Czarni może przedstawić inne boisko piłkarskie spełniające wymagania na grę w IV lidze, na którym będzie rozgrywać mecze jako gospodarz. Jeżeli klub Czarni 1910 Jasło nie dostosuje boiska piłkarskiego w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15 do odpowiednich wymogów i nie przedstawi zastępczego boiska to Komisja ds. Licencji Klubowych może nałożyć sankcje a nawet pozbawić klub Czarni 1910 Jasło licencji uprawniającej do gry w IV lidze na sezon 2016/2017.