Komunikat Licencji Sędziowskich Podkarpackiego ZPN

76

Komisja Licencji Sędziowskich Podkarpackiego ZPN informuje, że każdy sędzia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, musi złożyć wniosek licencyjny na sezon 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji to:

1.    Wniosek licencyjny na sezon 2016/2017 (w formacie A4) wypełniony

i podpisany przez sędziego (do pobrania ze strony Podkarpackiego ZPN, zakładka Kolegium Sędziów).

2.    Dwa zdjęcia (dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o

licencję).

3.    Zaświadczenie lekarskie ważne na  sezonu 2016/2017.

4.    Potwierdzenie opłaty licencyjnej zgodnie z Uchwałą nr VII/185 z dnia

20.06.2013 r. Zarządu PZPN.

5.    Kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

związanych z wykonywaniem funkcji sędziego.

Wymagane dokumenty należy składać do Przewodniczącego KS Okręgu/Podokręgu, do którego przynależy dany sędzia.