Skład Rady Trenerów

77

Przewodniczący
Jan Domarski

Wiceprzewodniczący
Janusz Białek
Maciej Huzarski

Sekretarz
Henryk Rożek

Członkowie

Sławomir Adamus
Włodzimierz Gąsior
Zbigniew Hariasz
Ryszard Kuźma
Tomasz Tułacz

Komisja Doradcza Rady Trenerów
Leszek Cicirko
Henryk Duda
Bogdan Zając
Jacek Zieliński