Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN

55
podkarpacki zpn

podkarpacki zpn

Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 roku Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej rozpatrzyła odwołanie Klubu ZKS Stal Rzeszów od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 maja 2016 roku nieprzyznającej Klubowi Licencji na rozgrywki III ligi w sezonie 2016/2017.

Po przeanalizowaniu odwołania wraz z uzupełnionymi dokumentami Klubu ZKS Stal Rzeszów ubiegającego się o licencje na rozgrywki III ligi na sezon 2016/2017
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej postanowiła:
1. Uchylić decyzję nr 7/2016 z dn. 30 maja 2016 r. Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN.
2. Przyznać Klubowi ZKS Stal Rzeszów Licencję nr 1/2016 na rozgrywki III ligi w sezonie 2016/2017 z nadzorem infrastrukturalnym oraz finansowym.
3. Mecze w roli gospodarza będą rozgrywane na obiekcie Stadion Miejski w Rzeszowie, ul. Hetmańska 69.
4. Jednocześnie, w związku z niespełnieniem wymogów finansowych w czasie wymaganym przepisami licencyjnymi, Komisja nałożyła na Klub sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 700 zł oraz zakazu transferów do klubu do dnia 31 sierpnia 2016 r.