KOMUNIKAT Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN

46
podkarpacki zpn

podkarpacki zpn
Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 30 maja 2016 roku rozpatrzyła wnioski klubów, które złożyły dokumentację licencyjna na grę w III lidze na sezon 2016/2017.

Informacje o podjętych uchwałach:
1. Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN przyznała licencję na grę w rozgrywkach III ligi na sezon 2016/2017 następującym klubom:
– JKS JAROSŁAW
– IZOLATOR BOGUCHWAŁA
– KARPATY KROSNO
– POLONIA PRZEMYŚL
– RESOVIA RZESZÓW
– SOKÓŁ SIENIAWA

2. Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN odmówiła przyznania licencji na grę w rozgrywkach III ligi na sezon 2016/2017 klubowi:
ZKS Stal Rzeszów ze względu na niespełnienie kryterium I.01, F.01 oraz F.02 „Podręcznika Licencyjnego dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i następne”:
– Klub ZKS Stal Rzeszów nie dostarczył pisemnej umowy z właścicielem stadionu, z którego korzysta – zgodnie z kryterium I.01.
– Klub ZKS Stal Rzeszów posiada przeterminowane zobowiązania wobec pracowników na rzecz ZUS – brak zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu płatności bądź zawartej ugody ratalne na spłatę zadłużenia – zgodnie z kryterium F.01
– Klub ZKS Stal Rzeszów posiada przeterminowane zobowiązania z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego. W jednej ze spraw prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – zgodnie z kryterium F.02
– Klub ZKS Stal Rzeszów posiada przeterminowane zobowiązanie wobec Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z tytułu działalności transferowej – zgodnie z kryterium F.02

Klubowi ZKS Stal Rzeszów przysługuje odwołanie od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej do Odwoławczej Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia decyzji.