Komunikaty Komisji ds. Licencji Klubowych

54

  Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN

KOMUNIKAT

Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN

Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN informuje, że poniżej znajdują się aktualne Podręczniki Licencyjne wraz z wnioskami do uzupełnienia. 

Komisja ds. Licencji Klubowych przypomina że kluby III ligi komplet dokumentacji licencyjnej muszą złożyć do dnia 30 kwietnia 2017 roku, IV ligi – do 15 maja, natomiast niższych klas rozgrywkowych do 31 maja. 

PODRĘCZNIK LICENCYJNY – III LIGA

PODRĘCZNIK LICENCYJNY – IV LIGA i niższe klasy rozgrywkowe

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI – III LIGA

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI – IV LIGA I NIŻSZE KLASY ROZGRYWKOWE