Trzy piłki dla każdej drużyny

59
14773506 three soccer balls

14773506 three soccer balls

Komisja ds. Nagłych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej podjęła decyzję o podziale środków przyznanych na zakup sprzętu dla klubów przez Polski Związek Piłki Nożnej. W sumie zostanie na ten cel przeznaczonych 460 tys. złotych.


Członkowie komisji zdecydowali, że za przyznaną dotacje zostaną zakupione piłki meczowe. Każda drużyna biorąca udział w zorganizowanych rozgrywkach z naszego regionu, otrzyma po trzy futbolówki. Jeśli w danym klubie jest kilka zespołów (np. seniorzy, juniorzy i trampkarze przyp. red.) – to na potrzeby każdego z nich, zostaną przekazane po trzy piłki.

– Myślę, że to bardzo sprawiedliwy podział. Wszystkie nasze kluby otrzymają dobrej jakości sprzęt. W sumie w rozgrywkach bierze udział ponad 1300 drużyn z naszego regionu. Na potrzeby każdej z nich zostaną przekazane po trzy piłki meczowe – powiedział Mieczysław Golba prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
Zakupu sprzętu na wniosek Podkarpackiego ZPN dokona PZPN. Gdy piłki dotrą na Podkarpacie niezwłocznie zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególne kluby i ich drużyny.